Een hele zorg minder

Wanneer u, uw partner, goede vriend of familielid als gevolg van een geestelijke of lichamelijke beperking, ziekte, ouderdom of andere oorzaken zoals sociaal-economische redenen, niet langer in staat is de financiën te beheren, dan staan er twee mogelijkheden open: familie of kennissen behartigen de geldzaken, of deze taak wordt uitbesteed aan een organisatie zoals Acto Bewindvoering. Bij behartiging door familie kan hierdoor de familieband onder druk komen te staan. Deze verantwoordelijkheid heeft dikwijls een grote invloed op het eigen (gezins)leven. Uitbesteding via beschermingsbewind,  inkomensbeheer of budgetbeheer is dan ook vaak de juiste oplossing voor alle partijen.

Acto Bewindvoering neemt de zorgen rondom de financiële situatie weg. Dit doen we door tijdelijk of voor vast, de financiële taken deels of volledig van u over te nemen en voor u uit te voeren. Afhankelijk van de situatie en na een persoonlijk gesprek bekijken we samen welke mogelijkheden het beste aansluiten.

De diensten van Acto Bewindvoering kunnen ook worden afgenomen in opdracht van gemeenten, het UWV, woningcorporaties, werkgevers, maatschappelijke organisaties, zorg- en ouderencentra. Een hele zorg minder wanneer u weet dat een cliënt, huurder of werknemer die niet in staat is de financiële huishouding te beheren, met financiële problemen of achterstanden kampt door Acto Bewindvoering wordt ondersteund! Bovendien voorkomt u grotere huur of betalingsachterstanden, conflicten, loonbeslag of langdurig ziekteverzuim.

Bekijk de verschillende mogelijkheden, download onze folder of neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.