Hulp en bescherming

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een maatregel waarbij de bevoegdheid over de financiën wordt overgenomen. Deze maatregel is er voor mensen die deze taken niet meer goed kunnen of willen doen als gevolg van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen of wegens sociaal-economische redenen. Hiervoor is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Deze bepaalt hoe lang en voor welke financiële zaken de bewindvoerder wordt aangesteld. Acto Bewindvoering helpt zowel bij het aanvragen, als bij het uitvoeren van beschermingsbewind.

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hiertoe kunt uzelf behoren, maar ook uw partner of familielid. De diensten van Acto Bewindvoering kunnen ook worden afgenomen in opdracht van gemeenten, het UWV, woningcorporaties, werkgevers, maatschappelijke organisaties, zorg- en ouderencentra. Beschermingsbewind is niet bedoeld voor mensen met problematische schulden.

Waarom beschermingsbewind?

Het is vooral bedoeld om mensen te beschermen tegen ondoordachte beslissingen en/of misbruik. Als bijvoorbeeld uw ouders niet meer in staat zijn hun geldzaken goed te regelen, lopen zij risico. U maakt zich daar terecht zorgen over en wilt ze daartegen beschermen. In sommige gevallen komt hierdoor de familieband onder de druk te staan. Dan is een professionele, betrouwbare bewindvoerder voor alle partijen een goede keuze. Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Wat regelt Acto Bewindvoering?

•    Aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter.
•    De persoonlijke financiële huishouding.
•    Een budgetplan.
•    Aanvragen uitkeringen en toeslagen.
•    Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
•    Beheer van inkomsten van de cliënt, zoals salaris of uitkeringen (WAO/WIA-AOW-WAJONG).
•    Regelen van betaling van de vaste lasten.
•    Verzorging belastingaangifte, box 1.
•    Treffen van betalingsregelingen in geval van een beheersbare schuldenlast.
•    Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
•    Onderhouden van contacten met diverse instellingen.

Wat kost beschermingsbewind?

De kosten van beschermingsbewind zijn landelijk vastgesteld. U vindt de actuele tarieven op de website van de Branchevereniging PBI. Doorgaans worden deze kosten, op basis van de bijzondere bijstand, vergoed.

Bescherming maar met respect

Acto Bewindvoering helpt en beschermt. Op deskundige en respectvolle wijze werken wij samen met de cliënt, familie, instelling of werkgever aan rust in de financiële situatie. Open, transparant en met waarborging van de privacy. Lees meer over de werkwijze van Acto Bewindvoering of neem contact met ons op.